Brak szkoleń BHP – konsekwencje dla pracodawcy

Obowiązujące prawo, w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, jest bezlitosne dla pracodawców, którzy ignorują obowiązek szkoleń pracowniczych dotyczących zagadnień BHP. Przeszkolenie musi przejść każdy pracownik – nowo zatrudniony lub pracujący w danej firmie już od roku czasu. Takie są aktualne regulacje prawne, których zignorowanie niesie za sobą poważne w skutkach konsekwencje, które każdorazowo ponosi pracodawca.

Organ kontrolny BHP

W Polsce, organem kontrolnym w zakresie m. in. szkoleń BHP, jest Państwowa Inspekcja Pracy. Działa ona głównie po zgłoszeniu wypadku przy pracy lub wniesieniu skargi przez osobę z zewnątrz. PIP jest uprawniona do ukarania pracodawców karami pieniężnymi, wynoszącymi aktualnie od 1 000 do 30 000 złotych! Kara ta może dotyczyć również lekceważenia obowiązku szkoleń BHP w danym zakładzie pracy. Należy pamiętać, że sprawa tego typu zaniedbań może trafić do sądu! Wówczas kara nałożona przez wymiar sprawiedliwości, może sięgać nawet 50 000 zł!

Tylko w pierwszym półroczu 2021 roku, jak podają oficjalne statystki, zostało zgłoszonych ponad 27 tysięcy wypadków przy pracy, gdzie występowały osoby poszkodowane ich następstwami. 95 z nich było wypadkami śmiertelnymi! Odrębną kwestią jest to, czy pracownicy przestrzegają zasad bezpieczeństwa w środowisku pracy, jednakże to pracodawca ma obowiązek egzekwowania tego, czy pracownicy, przykładowo, stosują przydzielone im środki ochrony indywidualnej. Wobec pracowników ignorujących zalecenia BHP, pracodawca ma możliwość wyciągania konsekwencji.

Celowość szkoleń BHP

Szkolenia BHP mają, niestety, dość złą renomę. Traktuje się po „łebkach”, uważając je za szkodliwe wręcz, bo nudne, zło konieczne. Życie pokazuje, iż niektórzy właściciele, przede wszystkim dużych firm, stosują rozmaite praktyki, by w dokumentach wszystko się zgadzało a pracownik nie musiał słuchać wykładu o zagrożeniach, jakie czyhają na niego w miejscu pracy. Poza tym szkolenia BHP coraz częściej mają formę pogadanki, która nawet w połowie, nie odzwierciedla identyfikacji zagrożeń na stanowiskach pracy i metod zapobiegania ryzyku utraty zdrowia lub życia w związku z wykonywaną pracą.

Celowością szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy jest przede wszystkim budowanie świadomości. Każdy pracownik powinien posiadać wiedzę odnośnie środków profilaktycznych, które zmniejszają ryzyko narażenia na czynniki szkodliwe lub niebezpieczne występujące w środowisku pracy. Część szkolenia BHP poświęcona jest stosunkowi pracy, ochronie przeciwpożarowej oraz pierwszej pomocy. Wynika to z zakresu ramowych programów dotyczących tego typu szkoleń i zostało określone przez właściwych ustawodawców.

Absolutna podstawa

Sprawnie funkcjonujący zakład pracy to zakład bezwypadkowy. By takie środowisko pracy mogło rzeczywiście istnieć, potrzebne są odpowiednio skrojone i przeprowadzone szkolenia BHP. Rozwiązania te chronią także daną firmę przed karami finansowymi, które mogłyby zostać na nią nałożone. Pracownik powinien wiedzieć, jakie zagrożenia występują na jego stanowisku pracy. Ponadto powinien on posiadać wiedzę na temat procesów pracy, obsługiwanych przez siebie maszyn czy urządzeń. Wreszcie – powinien wiedzieć jakie środki ochrony indywidualnej są przewidziane na jego stanowisku pracy. To jest absolutna podstawa, jeżeli chodzi o szkolenia pracowników w zakresie BHP.

Przeczytaj również

1 thought on “Brak szkoleń BHP – konsekwencje dla pracodawcy

  1. Już lepiej rzucić taka pracę, gdzie pracodawca ma wywalone na BHP. Ryzykujemy utratą zdrowia, a tego nikt nam nie zwróci.

Comments are closed.