Jakie sprawy możemy załatwić u notariusza?

Pewnie zastanawiasz się, bo po co byś tu był jakie sprawy można załatwić przez notariusza? Właśnie poznasz dziś owe odpowiedzi i kim tak naprawdę jest owy notariusz.

Kim jest tak zwany notariusz?


Notariusz zwany był kiedyś jako rejent pochodzi to z słowa regent oznaczonego uprawnioną osobę, sprawującą władzę w imieniu zleceniodawcy, gdy ten nie mógł wykonać sam swoich osobistych obowiązków.
Obecnie notariuszem jest tak zwany prawnik, który mianowany jest przez Ministra Sprawiedliwości, który wyznacza siedzibę jego kancelarii.
Notariusz nie jest funkcjonariuszem publicznym to ważne, ale korzysta z owej ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym.
Owa osoba, która jest notariusz wywiera pewien nieunikniony czynnik prawnie stron po to, by w przyszłości nie wyniknął spór prawny, dlatego też można powiedzieć, że sprawuje on prewencję jurysdykcyjną, gdzie zapobiega niepotrzebnym konfliktom prawnym.

Notariusz i jego owe czynności, którymi się zajmuje:

  • Sporządza akty notarialne
  • Sporządza owe poświadczenie
  • doręcza oświadczenia klientów
  • spisuje protokoły
  • sporządza różnego rodzaju protesty weksli i czeków
  • przyjmuje na przechowane różne dokumenty wartościowe
  • sporządza różne wypisy odpisy i wyciągi dokumentów
  • sporządza na żądanie różnych stron projekty aktów
  • notariacie, np odbiera, również oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu różnego spadku

Powyższa lista nie jest zamknięta, co może oznaczać, iż notariusz może wykonać, wówczas inne czynności, jeśli pozwalają mu na to jego ustawy o notariacie.

Wybór owego notariusza, do którego się udać?


Zawsze możemy samemu zdecydować, do jakiego pójdziemy i chcemy iść notariusza, aby załatwić swoje prywatne sprawy, jednakże powinniśmy wybrać tego, który wzbudzi zaufanie. Owy notariusz dokonuje swe czynności w kancelarii notarialnej, jednak jeśli wymają tego i owego szczególne okoliczności przykładowo jak zły stan klienta, wówczas notariusz jest uprawniony do dokonania czynności w innym miejscu niż kancelaria.

Kiedy notariusz może odmówić dokonania czynności?:

Czynność jest niezgodna z prawem – znajduje zastosowanie zasada wyłączenia owego notariusza z wykonywania zawodu
ma wątpliwości, dotyczące czy strona czynności notarialnej ma zdolność czynności prawnych
W pozostałych owych przypadkach, jeśli notariusz odmówi nam pomocy w wykonywaniu czynności odpowiada cywilnie, a też dyscyplinarnie.