Wyzwania Gospodarcze Edukacja Do Przedsiębiorczości

Edukacja powinna rozwijać dziecko do samodzielnego radzenia sobie w świecie. Jest to nie tylko aspekt wychowawczy, psychiczny i społeczny ale również jest to troska o jego finansową przyszłość. Edukacja potrzebuje wzmożonego wysiłku wobec przedsiębiorczości. Nauczanie przedsiębiorczości powinno rozpoczynać się już w młodszych klasach szkolnych. Poznaj z czym wiąże się rozwój przedsiębiorczości.
Chociaż współczesność wypracowała sobie wiele teorii, reguł i wyprodukowała mnóstwo książek i artykułów na temat przedsiębiorczości, to jednak nadal ekonomiści wskazują na brak jednolitej i jedynej obowiązującej definicji tego pojęcia. Chociaż nie martwimy się w okresie dziecięcym naszych pociech o ich finansową przyszłość, to warto zadać sobie trud edukowania finansowego. To czego małe dziecko nauczy się w tak młodym wieku będzie owocowało przez całe życie.


Fenomen przedsiębiorczości polega na tym, że jest to zagadnienie interdyscyplinarne. Uwarunkowania dla rozwoju przedsiębiorczości zależą od wielu kategorii. Ich podstawą powinno być nauczanie przedsiębiorczości od najmłodszych lat, a przynajmniej w klasach 1-3 Szkoły Podstawowej.
Brak edukacji do przedsiębiorczości w młodszych klasach szkolnych jest związany z postawą wobec finansów. Pieniądze szczęścia nie dają. Jednak trzeba sobie uświadomić, że pomagają w zdobywaniu odpowiednich kwalifikacji aby przyszły dorosły odnalazł się na rynku pracy. Oprócz postawy człowieka na możliwość edukacji do przedsiębiorczości wpływają również, m.in.: fenomen społeczny, nauka, zachowania na rynku, system gospodarczy, wdrażanie nowości, funkcje rynku, funkcje indywidualne przedsiębiorców, procesy biznesowe, osobowość ludzka, funkcje mikro-, makro- i średnich firm.
Wdrażanie odpowiedniej postawy wobec przedsiębiorczości oraz wymienione funkcje sprzyjają albo burzą obraz potrzeby nauczania edukacji do przedsiębiorczości. To czy dziecko jako dorosły będzie umiało radzić sobie na rynku pracy, będzie optymalnie zarządzać swoimi finansami, zależy w głównej mierze od tego, czego nauczą dziecko rodzice w kwestiach finansowych. Być może dobrym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie takiej edukacji do młodszych klas Szkoły Podstawowej.


Źródło: Wach, K. Edukacja na rzecz przedsiębiorczości wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjno-gospodarczych, „Przedsiębiorczość-Edukacja” 2013, nr 9.